Tczew

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Tczew (UM)
  • 83-110 Tczew
  • pl. Piłsudskiego 1
  • Tel.: +48 58 531-10-25
  • www.tczew.pl
  • E-mail: info@um.tczew.pl
  • NIP: 593-00-05-678
 • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • 83-110 Tczew
  • ul. Jarosława Dąbrowskiego 18
  • Tel.: +48 58 531-30-60
  • www.powiat.tczew.pl
  • E-mail: starostwo@powiat.tczew.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie (PUP)
  • 83-110 Tczew
  • al. Solidarności 14 A
  • Tel.: +48 58 531-32-13
  • pup.tczew.ibip.pl/public
  • E-mail: gdtc@praca.gov.pl
  • NIP: 593-10-26-501
  • REGON: 191933752
 • Urząd Skarbowy w Tczewie (US)
  • 83-110 Tczew
  • ul. Gdańska 33
  • Tel.: +48 58 532-90-10
  • E-mail: us2219@pm.mofnet.gov.pl
 • Zakład Komunikacji Miejskiej Veolia Transport Tczew Sp. z o.o. (ZKM, Connex)
  • 83-110 Tczew
  • ul. Armii Krajowej 86
  • Tel.: +48 58 532-76-00
  • www.zkm.tczew.pl
  • E-mail: marketing@connex.tczew.pl
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • 83-110 Tczew
  • ul. Pomorska 18
  • Tel.: +48 58 532-33-28
  • www.pkp.pl
 • Kolejowy Klub Sportowy "Unia" Tczew
  • 83-110 Tczew
  • ul. Elżbiety 21a
 • Międzyzakładowy Klub Sportowy "Wisła" Tczew (MKS)
  • 83-110 Tczew
  • ul. Ceglarska 5j
  • Tel.: +48 58 531-05-45
  • www.wislatczew.pl
  • E-mail: mkswisla_sekretariat@wp.pl
 • Ebro - Centrum Rekreacji i Rozrywki
  • 83-110 Tczew
  • ul. Jagiellońska 55
  • Tel.: +48 58 530-04-62
  • www.ebro-club.pl
  • E-mail: info@ebro-club.pl
 • Flextronics International
  • 83-110 Tczew
  • ul. Malinowska 28
  • Tel.: +48 58 777-70-00
 • Centrum Edukacji Dorosłych (CED)
  • 83-110 Tczew
  • ul. 30-go Stycznia 1
  • Tel.: +48 58 531-69-50
  • www.ced.pl
  • E-mail: ced@tczew.com.pl
 • Telkab Sp. z o.o. Telewizja, Internet
  • 83-110 Tczew
  • ul. Jagiellońska 55
  • Tel.: +48 58 777-27-27 (Biuro Obsługi Klienta)
  • tczew.net.pl
  • E-mail: telkab@telkab.com.pl
  • NIP: 593-24-86-564
 • InterBit Sp. z o.o. Internet
  • 83-110 Tczew
  • ul. Kubusia Puchatka 5/13
  • Tel.: +48 58 777-10-30
  • www.interbit.tcz.pl
  • GG: 6153636
  • Skype: interbit-tczew
  • E-mail: interbit@tcz.pl

O Tczewie

Miasto powiatowe w województwie pomorskim, nad Wisłą, na granicy Pojezierza Starogardzkiego i Żuław Wiślanych. 61 tysięcy mieszkańców (2002).

Ważny ośrodek przemysłowy i usługowy z podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Park Przemysłowy Elektroniki w Tczewie), gdzie do największych inwestorów należą amerykański FLEXTRONICS International (podzespoły elektroniczne) i międzynarodowa firma GEMPLUS (karty mikroprocesorowe); rozwinięty przemysł elektromaszynowy (samochodowe skrzynie biegów, oprzyrządowanie gazowe, artykuły gospodarstwa domowego, opakowania blaszane, sprzęt telekomunikacyjny, kable; odlewnia żeliwa, stocznia rzeczna) i spożywczy (drożdżowy, rybny). Ważny węzeł komunikacyjny przy drodze krajowej nr 1 Gdańsk-Łódź; 2 mosty przez Wisłę - kolejowy i drogowy. Ośrodek oświatowy: technika: kolejowe, hotelarskie, punkty konsultacyjne i filie różnych uczelni (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej); działają: Muzeum Wisły, Tczewskie Centrum Kultury (chór męski Echo, Harcerska Orkiestra Dęta, zespoły muzyczne, teatralne, taneczne, Szkoła Tańca Towarzyskiego), Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki, Fundacja Domu Kultury, Tczewskie Towarzystwo Kulturalne "Brama" i wiele innych; do najważniejszych imprez kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych "Zdarzenia", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej "Familia-Tczew", Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej "Bazuna", Dni Ziemi Tczewskiej; 2001 miasto otrzymało Dyplom Europejski; współpraca partnerska z Dębnem i miastami w Wielkiej Brytanii, Danii, Izraelu, Litwie, Niemczech i Rosji; obiekty i kluby sportowe; turniej tańca towarzyskiego, zawody piłkarskie, strzeleckie (na strzelnicy garnizonowej Tczewskiego Batalionu Saperów), biegi przełajowe, spływy kajakowe.

Historyczne centrum stanowi Stare Miasto z kwadratowym rynkiem, otoczonym zabytkowymi kamienicami oraz zachowanymi fragmentami murów obronnych; w zachodniej części Tczewa, w dzielnicy Suchostrzygi, osiedla blokowe; na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, znajdują się tereny przemysłowe, w tym tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Czatkowy (na północy) i Rokitki (na zachodzie).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Ślady osadnictwa z epoki brązu poprzez okres wpływów rzymskich; wczesnośredniowieczny gród pomorski i osada na podgrodziu, od około 1252 stolica księstwa, siedziba kasztelanii; prawa miejskie przed 1256 (1253?); 1306 pod Tczewem miejsce bitwy wojsk polskich dowodzonych przez Władysława I Łokietka z wojskami brandenburskimi; 1309 Tczew opanowany i zniszczony przez Krzyżaków; 1410 przejściowo zajęty przez wojska polskie; członek Związku Pruskiego; na mocy pokoju toruńskiego 1466 włączony do Polski (Prusy Królewskie); starostwo. W XV-XV1 w. duży ośrodek handlu zbożem; zniszczony 1577 przez pożar, następnie przez Szwedów w XVII w. - utracił znaczenie. W 1772-1920 w zaborze pruskim; 1807 zdobyty przez wojska polskie pod dowództwem generała J.H. Dąbrowskiego, ale na mocy traktatu tylżyckiego 1807 pozostał pod władzą Prus.

Rozwój gospodarczy w XIX w. związany z powstaniem w Tczewie węzła kolejowego (od 1852 połączenie kolejowe przez Gdańsk i Bydgoszcz z Berlinem, 1857 pierwszy na Wiśle most kolejowy na trasie Tczew-Królewiec); 1860-1900 uruchomiono zakłady przemysłowe (m.in. cukrownie, warsztaty kolejowe, wytwórnie maszyn rolniczych). Na przełomie XIX i XX w. ośrodek polskiego życia kulturalnego; 1920 założono tu pierwszą polską szkołę morską (1930 przeniesiona do Gdyni); port przebudowano na rzeczno-morski. 1 IX 1939 pod Tczewem udaremniono opanowanie przez wojska niemieckie mostów na Wiśle (Szymankowo). W czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielony do III Rzeszy; IX-XI 1939 obóz dla zakładników (m.in. osadzono tu księży z pelplińskiej kurii biskupiej), od II 1941 zbiorczy obóz przesiedleńczy dla Polaków (około 2 tysiące osób w ciągu tygodnia), IX-XII 1939 obóz przejściowy dla Polaków (większość więźniów Niemcy rozstrzelali), 1941-45 oddział roboczy jeńców brytyjskich, 1942-45 - jeńców francuskich; ośrodek konspiracji AK i NSZ; 1945-52 rejon działalności organizacji antykomunistycznych, m.in. Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W 1920-75 i od 1999 siedziba powiatu.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Tczew - miasto w województwie pomorskim, na północny zachód od Malborka. Słynie z dwóch mostów na Wiśle wybudowanych w XIX w. Pierwszy z nich w czasach swego powstania był jednym z najdłuższych mostów na świecie (837 m). Miał 10 wież, z czego zachowały się 4; przetrwały również dwie bramy wjazdowe. Drugi jest mostem kolejowym. Warto zajrzeć do starej części miasta i odwiedzić gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV w., z wyposażeniem barokowym i rokokowym. Najstarsza jest jego murowana wieża z 2 połowy XIII w. Na Ścianach Świątyni odkryto freski przedstawiające święte niewiasty - ciekawe m.in. ze względu na to, że w średniowieczu rzadko malowano wyłącznie kobiety. Interesujący jest również podominikański kościół Św. Stanisława Kostki z XIV w., wyposażony po II wojnie w piękne witraże. W zachodniej części Tczewa stoi budynek pierwszej w Polsce Szkoły Morskiej. W mieście działa warte uwagi Muzeum Wisły, prezentujące m.in. dzieje żeglugi wiślanej i kajakarstwa polskiego.

Zabytki:

Pojezierze Starogardzkie. Obszar zawierający niewielką liczbę jezior i będący o wiele mniej urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni terenu (w porównaniu z całym Pojezierzem Pomorskim) oraz wykazuje charakter wybitnie rolniczy. Charakteryzuje się także większym osadnictwem (Tczew, Starogard Gdański, Gniew, Nowe), co powoduje znaczną antropopresję.

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004
 3. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Tczew w liczbach

Powierzchnia miasta 22,4 km2 (2 239 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 60 263
Liczba urodzeń w 2006 roku 685
Liczba zgonów w 2006 roku 516
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 488
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 604
Ilość osób, które pracują 14 959
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 765
Ilość książek w miejskich bibliotekach 193 535 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 254 (o średniej powierzchni 61,3 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 68
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 5 481
Dochody miasta (gminy) 118 257 949,23 zł
Wydatki miasta (gminy) 125 805 770,32 zł
Średnia pensja w powiecie tczewskim 2 435,18 zł (co stanowi 92,4% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie tczewskim 36 098
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 11,6
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl